Recent Posts

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

นำเข้าแรงงานกัมพูชา 30 คน

นำเข้าแรงงานกัมพูชา 30 คน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 บนจ.เดอะเฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานให้ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และส่งตัวให้ โรงงาน...

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศนำแรงงานพม่าออกด่าน จำนวนกว่า 128 คน

ภาพบรรยากาศนำแรงงานพม่าออกด่าน จำนวนกว่า 128 คน

วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้นำแรงงานพม่าออกด่านจำนวนกว่า 128 คน เพื่อมาทำงานในประเทศไทย ให้บริษัทนายจ้างด...

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

นำเข้าแรงงานพม่าจำนวนกว่า 143 คน

นำเข้าแรงงานพม่าจำนวนกว่า 143 คน

วันที่ 9 มีนาคม 2562 บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงานพม่าจำนวน 143 คน มาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และส่งมอบตัวให้...

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

นำเข้าแรงงานพม่า 52 คน และแรงงานกัมพูชา 31 คน

นำเข้าแรงงานพม่า 52 คน และแรงงานกัมพูชา 31 คน

วันที่ 3 มีนาคม 2562 บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงานพม่าจำนวน52คน และแรงงาน  กัมพูชาจำนวน 31 คนส่งมอบตัวให้กับ บริษัทนายจ้าง...
อ่านบทความอื่น