บทความ

คัดและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าจำนวน 383 คน

รูปภาพ
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้เดินทางไปยังประเทศเมียนม่าไปคัดแรงงานและเซ็นสัญญาเพื่อนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวน 383 คนให้บริษัทนายจ้างดั้งนี้

1.โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2.โรงงานและผลิตและจำหน่ายอาหารจากเนื้อไก่
3.โรงงานพลิตกระสอบพลาสติก
4.โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
5.โรงงานท่อผ้า ปั่นด้าย
6.โรงงานผลิต คูลลิ่งทาวเวอร์,แท็งค์เคมี
7.บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
8.โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
9.โรงงานผลิตกระเป๋าเดินทาง

ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน  ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (อธิบายลักษณะงาน) ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (อธิบายลักษณะงาน) ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (อธิบายลักษณะงาน) ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน  ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน  ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน

นำเข้าแรงงานพม่าจนวนกว่า 173 คน

รูปภาพ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562  บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงานพม่าจำนวนกว่า 173 คน เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมายและส่งตัวให้กับบริษัทนายจ้างดังนี้
1.โรงงานชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก เนื้อไก่ 
2.โรงงานผลิตกระเป๋าเดินทาง
บรรยากาศการนำเข้าแรงงานพม่า แรงงานถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานพม่านั่งฟังการอบรมก่อนส่งตัวให้กับนายจ้าง แรงงานพม่านั่งฟังการอบรมก่อนส่งตัวให้กับนายจ้าง แรงงานพม่านั่งฟังการอบรมก่อนส่งตัวให้กับนายจ้าง แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่ารับของยังชีพ

นำเข้าแรงงานพม่าจำนวนกว่า 85 คน

รูปภาพ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงานพม่าจำนวนกว่า 85 คนเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย(MOU) แรงงานพม่าจำนวน 55 คนเดินทางสู่บริษัทนายจ้างโดยไม่ได้เข้าออฟฟิศ และอีก30เดินทางเข้าออฟฟิศ ทั้งหมดส่งตัวให้กลับบริษัทนายจ้างดังนี้
1.บริษัท รับเหมาก่อสร้าง
2.โรงงาน ทอผ้า
3.โรงงาน ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก
แรงงานพม่าถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานพม่าถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานพม่าถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน แรงงานพม่าฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่ และล่าม บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ แรงงานพม่าฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่ และล่าม บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ แรงงานพม่าฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่ และล่าม บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร แรงงานพม่าเซ็นเอกสาร
แรงงานพม่าขึ้นรถออกเดินทางสู่บริษัทนายจ้าง