วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ควันหลงงานแต่งพนักงาน บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป


 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ผู้บริหาร บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้เกียรติเข้าร่วมงานแต่งงานของ  คุณสถาพร ชวาลชิติพร(ตู่) สมรสกับ คุณจุฬาภา  วารี (น้อยหน่า)
     ขอให้มีชีวิตแต่งงานที่ดีงามรู้จักอดทน มีทั้งการรับและการให้ และการปรับตัวให้เข้ากันได้อย่างมีความสุขไปตลอด (พนักงาน บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ทุกๆคน)….ดีใจด้วยมากๆ ที่คุณทั้งสองพบคนที่รัก คนที่ใช่ และเป็นคนที่อยากมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนแก่ การสร้างสรรค์ครอบครัว สำหรับคนสองคนที่รักกัน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเมื่อมาถึงจุดนี้ได้ ถ้าเมื่อไหร่ติดขัดอะไรก็ขอให้ย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ดีงาม ที่แต่ละคนมีให้กันและกันตลอดเวลาเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี…

ภาพบรรยากาศงานแต่ง คุณสถาพร ชวาลชิติพร(ตู่) สมรสกับ คุณจุฬาภา  วารี (น้อยหน่า)
ภาพบรรยากาศงานแต่ง คุณสถาพร ชวาลชิติพร(ตู่) สมรสกับ คุณจุฬาภา  วารี (น้อยหน่า)
ภาพบรรยากาศงานแต่ง คุณสถาพร ชวาลชิติพร(ตู่) สมรสกับ คุณจุฬาภา  วารี (น้อยหน่า)
           ภาพบรรยากาศงานแต่ง คุณสถาพร ชวาลชิติพร(ตู่) สมรสกับ คุณจุฬาภา  วารี (น้อยหน่า)
         ภาพบรรยากาศงานแต่ง คุณสถาพร ชวาลชิติพร(ตู่) สมรสกับ คุณจุฬาภา  วารี (น้อยหน่า)

 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2562 ตัวแทน บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป และเพื่อนร่วมงาน ได้เกียรติเข้าร่วมงานแต่งงานของ คุณสุกัลยา ขัดเป็ง สมรสกับ คุณเกียรติศักดิ์   บัวงาม
   ภาพบรรยากาศงานแต่ของ  คุณสุกัลยา ขัดเป็ง สมรสกับ คุณเกียรติศักดิ์  บัวงาม
   ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณสุกัลยา ขัดเป็ง สมรสกับ คุณเกียรติศักดิ์   บัวงาม
    ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณสุกัลยา ขัดเป็ง สมรสกับ คุณเกียรติศักดิ์  บัวงาม
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทน บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป และเพื่อนร่วมงาน ได้เกียรติเข้าร่วมงานแต่งงานของ คุณอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล
ภาพบรรยากาศงานแต่ของ นางสาวอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล
 ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณวอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล
ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล
 ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล
 ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณวอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล
 ภาพบรรยากาศงานแต่ของ คุณอลิษา วงศ์ราช สมรสกับ จ.อ.กัมปนาท คงคากูล


EmoticonEmoticon