วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คัดและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าจำนวน 383 คน

วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร เดอะ เฟิร์สฯ พร้อม ผู้บริหารของโรงงานผลิตอาหารจากชิ้นส่วนไก่ และผู้บริหารโรงงานทำกระเป๋า ทั้งสองนายจ้างได้เดินทางไปยังประเทศเมียนมา พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ เดอะ เฟิร์สฯ ไปคัดแรงงานและเซ็นสัญญาเพื่อนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวน 383 คนให้บริษัทนายจ้างดั้งนี้
1.โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2.โรงงานและผลิตและจำหน่ายอาหารจากเนื้อไก่
3.โรงงานพลิตกระสอบพลาสติก
4.โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
5.โรงงานท่อผ้า ปั่นด้าย
6.โรงงานผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์,แท็งค์เคมี
7.บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
8.โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
9.โรงงานผลิตกระเป๋าเดินทาง

ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน 
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (อธิบายลักษณะงาน)
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (อธิบายลักษณะงาน)
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (อธิบายลักษณะงาน)
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน 
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน 
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน 
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (ทดสอบทักษะการเย็บผ้า)
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (ทดสอบทักษะการเย็บผ้า)
ภาพบรรยากาศคัดแรงงาน (ทดสอบทักษะการเย็บผ้า)
ภาพบรรยากาศเซ็นสัญญา
ภาพบรรยากาศเซ็นสัญญา
ภาพบรรยากาศเซ็นสัญญา
ภาพบรรยากาศเซ็นสัญญา
ภาพ.ผู้บริหาร เดอะ เฟิร์สฯ และนายจ้าง ท่องเที่ยว ณ. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
ภาพ.ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เดอะ เฟิร์สฯ พร้อมนายจ้าง รับประทานอาหารร่วมกัน
EmoticonEmoticon