วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

คัดกรองและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าจำนวน 476 คน

วันที่ 24-26 กันยายน 2562 คัดกรองแรงงานและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าโดยครั้งนี้ประธาน กรรมการ และผู้ได้รับอนุญาติ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป รวมถึงนายจ้าง ได้ไปคัดแรงงานจำนวน 476 คนรวมทั้งหมด 4 วัน รายชื่อนายจ้างมีดังนี้
1.โรงงานผลิตเครื่องประดับจิวเวลลี่
2.โรงงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
3.โรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารจากเนื้อไก่
4.โรงงานผลิตโครงสปิงที่นอน
5.โรงงานผลิตกระเป๋าเดินทาง
6.โรงงานผลิตเสื้อกีฬาส่งออกชั้นนำระดับโลก
7.โรงงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)

บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า(ย่างกุ้ง)
บรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า
บรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่า
บรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า ณ.ประเทศเมียนม่าEmoticonEmoticon