วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

25-27 ตุลาคม 2562 คัดกรองแรงงานพม่าจำนวน 360 คน

วันที่ 25 -27 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้เดินทางไปคัดกรองแรงงานพม่าจำนวนกว่า 360 คน ณ.ประเทศพม่าเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย รายชื่อนายจ้างมีดังนี้
1.โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2.โรงงานผลิตกระเป๋า
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019

บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า 25-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019

บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019
บรรยากาศการคัดกรองแรงงานพม่า27-10-2019


EmoticonEmoticon