วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คัดและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าจำนวน 455 คน

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 คัดกรองแรงงานและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าโดยครั้งนี้ผู้บริหารและผู้ได้รับอนุญาติ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป  ได้ไปคัดแรงงานจำนวน 455 คน และเซ็นสัญญาเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย รายชื่อนายจ้างมีดังนี้
1.โรงงานผลิตยางรถ
2.โรงงานส่งออกอาหารทะเล
3.โรงงานผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี
4.โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5.โรงงานผลิตกระเป๋า
6.บริษัท รับเหมาตกแต่งภายใน
7.บริษัท รับเหมาติดตั้ง ประกอบ ประตู หน้าต่าง
8.โรงงานเย็บผ้า
9.โรงงานผลิตและส่งออกพืชผลทางการเกษตร(ข้าวสาร)
10.โรงงานอัดเศษเหล็กและคัดเศษวัสดุโลหะ
11.โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
                                                         ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า

ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการคัดแรงงานพม่า
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาแรงงานพม่า 


EmoticonEmoticon